O sobie

Bartosz Mendyk, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant u prof. Jerzego Jaskierni. Sekretarz zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska- Rosja. Publikuje w czasopismach o charakterze naukowym i publicystycznym, w prasie polskiej i zagranicznej. W prowadzonym blogu będę poruszać pozytywne aspekty współpracy polsko-wschodniej pokazujące działania służące budowaniu mostów z krajami WNP.