O autorze
Bartosz Mendyk, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych. kontakt: www.drmendyk.pl

Gruntowa reforma w Kazachstanie. Trud który pozwoli wejść do elity rozwiniętych krajów świata

Poprawa przepisów dotyczących gruntów stała się priorytetowym działaniem rządu i organów publicznych. W dniu 6 maja prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew podpisał dekret "w sprawie moratorium w sprawie stosowania niektórych przepisów ustawodawstwa dot. ziemi."

Zgodnie z poleceniem głowy państwa ukonstytuowana została specjalna komisja ds. reformy rolnej, której przewodniczy wicepremier Bakhytzhan Sagintayev. Skład Komisji został zatwierdzony zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wschodzą członkowie obu izb parlamentu, członkowie rządu, przywódcy wszystkich partii politycznych, naukowcy i działacze społeczeństwa obywatelskiego, rolnicy ze wszystkich regionów kraju. Skład Komisji odzwierciedla więc całe spektrum opinii publicznej zainteresowanych reformą gruntową.

Dotychczas odbyły się 3 posiedzenia Komisji 14, 21 i 28 maja. Uczestnicy przyznają, że prace prowadzone są w konstruktywny sposób, a na zebraniach ścierają się różne poglądy, prowadzone są rozmowy i wskazywane nowe propozycje.
Co więcej, aby zebrać możliwie dużo sugestii oraz uwag otwarto portal Jerturaly.kz i Call-center z nr tel. 1434. Do udziału w komisji zostali zaproszeni również dziennikarze, którzy opracowują relacje- dotychczas zaangażowano ich prawie 170, a reprezentują oni ponad 50 różnych mediów.
Spotkania odbywają się w najbardziej otwartym formacie.

Po dotychczasowym zebraniu uwag utworzono 4 grupy robocze, w której każda zajmuje się innymi obszarami reformy prawa. Metodologiczne wsparcie dla grup roboczych jak i całej Komisji zapewnia Sekretariat Komisji zorganizowany w ramach Ministerstwa Rolnictwa. W ten sposób opracowany zostanie Kodeks Ziemski.


Podobne komisje utworzono na poziomie regionalnym- tak aby każdy, kto chce konstruktywnie wspomóc komisje miał ku temu możliwość.

Na poziomie krajowym i regionalnym istnieją więc wszystkie warunki dla tych, którzy chcą, aby ich konstruktywne propozycje zostały uwzględnione w poprawie ustawodawstwa dot. gruntów. Co więcej w pracach regionalnych komisji może wziąć udział każdy bez względu na wykształcenie, czy doświadczenie.

Ponadto Komisja w każdą sobotę pełni dyżury w budynku Narodowego Muzeum Historii, w trakcie których każdy obywatel może bezpośrednio członkom przedstawić swoje uwagi i propozycje. Władze zaznaczają, że Komisja będzie kontynuować pracę tak długo, dopóki nie zostanie wypracowane wspólnie akceptowane dla wszystkich rozwiązanie.

Pomimo, że zdecydowana większość mieszkańców zadowolona jest z faktu przeprowadzenia reformy istnieje też grupa osób niezadowolonych, która postanowiła w dniu 21 maja zorganizować protest. Wygląda na to, że wśród części protestujących znalazły się osoby, które postanowiły zakłócić pokojowy przebieg manifestacji (która notabene nie była należycie zgłoszona do organów administracji, pomimo faktu, że prokurator generalny informował publicznie o procedurze legitymizowania protestów). W szczególności organy bezpieczeństwa w okolicy marszów odkryły składy broni, amunicji, koktajlów Mołotowa itp. Możliwym jest, że rzeczy te mogłyby być przygotowane do organizacji masowych zamieszek podczas spotkań. Wszczęte dochodzenia powinny czym prędzej wykryć sprawców.

Wobec powyższego protesty zaplanowane na 21 maja należy uznać na nielegalne (brak procedur rejestracji, odnalezienie w pobliżu broni). Część osób postanowiła jednakże uczestniczyć w strajku. Z większością osób został nawiązany dialog i spora część przyjęła zaproszenie do uczestnictwa w regionalnych komisjach.

Tymczasem policja zatrzymała 51 osób, które cechowały się agresywnym zachowaniem. Nie wpłynęło żadne zastrzeżenie od przedstawicieli mediów, które relacjonowały protesty.

Czego dotyczy reforma?

Obecnie Prezydent przyznał, że służby informacyjne nienależycie poinformowały społeczeństwo o założeniach reformy. Jej założenia nie są w istocie niczym nowym, a jedynie kontynuacją bieżącej polityki mającą na celu wzmocnienie ochrony interesów Kazachstanu, narodu i w żadnym przypadku ziemia nie będzie sprzedawana cudzoziemcom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, cudzoziemcy mogą dzierżawić grunty rolne na okres dziesięciu lat. Nowa reforma zakłada przedłużenie tego okresu do 25 lat, co jest uzasadnione ze względu na długoterminowy charakter inwestycji w produkcji rolnej większych rozmiarów.

W 2015 roku w ramach dalszego rozwoju kraju rząd Kazachstanu zaproponował Pięć Reform Instytucjonalnych, z których jeden zakładał industrializację i wzrost gospodarczy poprzez dywersyfikację gospodarki. Zmiany w zakresie ustalania praw własności/ dzierżawy gruntów stanowią część tych reform.

Zdecydowana większość międzynarodowych przykładów wskazuje na pozytywny wpływ prywatyzacji ziemi na wzrost wydajności pracy w rolnictwie. Reformy będą przyczyniać się więc bezpośrednio do wzrostu gospodarczego i dobrobytu kraju.

Uważa się, ze obecne przepisy dost. sprzedaży i najmu gruntu w drodze przetargu nie zapewniają należytej przejrzystości.

Uważa się, że inwestycje przyczynią się do znacznej poprawy w sektorze rolnym i przyniosą znaczące korzyści dla obywateli Kazachstanu zarówno w średnim, jak i długoterminowym okresie. Bez przeprowadzenia tak ważnych reform, wejście do pierwszej XXX najbardziej rozwiniętych krajów świata w 2050 r. będzie niezwykle utrudnione, o ile w ogóle możliwe.
Trwa ładowanie komentarzy...